കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്
ഒരു കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനം

വില്പനയ്ക്ക്

Flat for sale - Kannur
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.....
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക
KSHB- PATTOR HOUSING PROJECT-PLOT FOR SALE
KSHB--PATTOR-HOUSING-PROJECT-PLOT-FOR-SALE-:Last-Date:31-07-2015 Tender Notice: Click Here       .....
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക
എറണാകുളത്ത് (പെരുമ്പാവൂർ, ഇടപ്പള്ളി) പ്ലോട്ടുകളും ഫ്ലാറ്റുകളും വില്പനയ്ക്ക്
ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡിന്റെ എറണാകുളം ഡിവിഷന്റെ പരിധിയിൽ പ്ലോട്ടുകളും ഫ്ലാറ്റുകളും  വില്പനയ്ക്ക് പെരുമ്പാവൂർ ഭവന പദ്ധതി ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ വില (ലക്ഷം) ഏരിയ (Sq.Ft) 22, 24 (II Floor) 14.96 811 38 (G Floor) 15.92 811 .....
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക